Skip to main content

Procedură reclamații

·         Intră sub incidența prezentei proceduri interne orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamație, petiție sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacției clienților finali, adresată companiei, referitor la activitățile prestate, la care se așteaptă în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluție.

Dacă dorești să transmiți o sesizare, reclamație, petiție sau orice altă formă de plângere transmite-l la adresa de e-mail reclamatii@mvmenergy.ro

Procedura internă de soluționare a reclamațiilor

Legislație

Ordinul ANRE nr. 16 din 2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

2023 – Energie electrică

2023 – Gaze naturale