Skip to main content

Conditii contractuale de furnizare

Serviciul prestat si durata acestuia

(1) Furnizorul va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum prevazut in CCF, cu respectarea conditiilor stabilite prin documentele tehnice de racordare prezentate de consumator (aviz tehnic sau certificat de racordare).
(2) Perioada de prestare a serviciului este specificata in CCF. Dupa incetarea perioadei, partile nu vor mai fi tinute de termenii si conditiile din CGF decat pentru punerea in executare a drepturilor si obligatiilor care iau nastere din derularea contractului, pana la data incetarii acestuia.
(3) In cazul in care niciuna dintre Parti nu notifica, in scris, celeilalte Parti faptul ca nu doreste prelungirea prezentului Contract, cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data expirarii Duratei contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat pentru o perioada de 1 (un) an calendaristic.