Skip to main content

Szerződéses szállítási feltételek

A nyújtott szolgáltatás és annak időtartama

(1) A szolgáltató a fogyasztó által bemutatott műszaki csatlakozási okmányok (műszaki engedély vagy csatlakozási igazolás) által meghatározott feltételek betartásával a szerződéses feltételeknek megfelelően biztosítja a fogyasztási hely földgázellátási szolgáltatását.
(2) A szolgáltatásnyújtás időtartama a szerződéses feltételekben van meghatározva. Az időszak lejártát követően, a feleknek az általános szállítói feltételek létrejöttéből adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésén kívül a szerződés megszűnésének időpontjáig már nincs kötelezettségük.
(3) Ha egyik fél sem értesíti írásban a másik felet legalább 30 nappal a szerződéses időtartam lejárta előtt arról, hogy nem kívánja a jelen Szerződést meghosszabbítani, a jelen Szerződés automatikusan meghosszabbodik egy évvel.