Skip to main content

Ajutor

Întrebări frecvente

Gaze naturale

Găsești aici răspunsurile la cele mai frecvente întrebări din piața gazelor naturale.

Ce pași urmez pentru încheierea unui contract de furnizare gaze naturale?

1. Semnezi oferta transmisă
2. Completezi și/sau ne transmiți următoarele documente

 • cererea de încheiere contract – formular tipizat pe care îl regăsești aici
 • copia actului de identitate
 • declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat pe care îl regăsești aici
 • Notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat pe care îl regăsești aici
 • În cazul locurilor de consum noi, pentru care nu a mai fost încheiat un contract de furnizare sau în cazul locurilor de consum unde s-a desființat instalația de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, avem nevoie de codul punctului unic de măsurare (CLC). Informația este cuprinsă în certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție.

3. Încheiem contractul de furnizare

Care este termenul de plată al facturii de gaz?

Termenul de plată al facturii de gaze naturale este între 15 și 30 de zile de la data emietrii,în funcție de oferta MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY aleasă

Când se sistează furnizarea gazelor naturale pentru neplată?

 • Pentru clienții casnici eligibili și pentru persoane juridice MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY poate să sisteze furnizarea de gaze naturale începând cu ziua 45 de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, dacă nu ai efectuat plata.
 • În cazul în care, în termen de 20 de zile de la data întreruperii furnizării gazelor naturale nu s-a efectuat plata integrală a facturii și a penalităților datorate, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a gazelor naturale cu un preaviz de 20 zile calendaristice, urmând ca sumele datorate să se recupereze conform dispozițiilor legale în vigoare.
 • La momentul depășirii termenului scadent al facturii îți vom transmite notificare pe mail,pentru a nu risca să rămâi fără gaz.

Ce am de făcut dacă am fost deconectat din furnizarea de gaze naturale?

Pentru reluarea furnizării de gaze naturale după deconectare, este necesar să:

1. Achiți integral suma menționată în preaviz.
2. Achiți taxa de reconectare
3. Faci o cerere pentru reconectare prin apel telefonic la 0264 443 330 (tarif normal, din orice rețea de telefonie) sau pe adresa de mail office@mvmenergy.ro
În maximum 1 zi lucrătoare, vei beneficia din nou de furnizarea de gaze naturale.

Ce este categoria de consum și ce reprezintă factura de reîncadrare?

Conform reglementărilor ANRE, consumatorii racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale sunt clasificați în categorii în funcție de cantitatea de gaz consumată anual. Categoria de consum stă la baza stabilirii diferențiate a tarifului de distribuție gaze naturale, care este o componentă a prețului final facturat.

Categoriile de consum sunt:

 •  C1. consumatori finali cu un consum anual de până la 280 MWh (280.000 kWh)
 • C2. consumatori finali cu un consum anual între 280 MWh și 2.800 MWh (280.000 kWh și 2.800.000 kWh)
 • C3. consumatori finali cu un consum anual între 2.800 MWh și 28.000 MWh (2.800.000 kWh și 28.000.000 kWh)
 • C4. consumatori finali cu un consum anual între 28.000 MWh și 280.000 MWh (28.000.000 kWh și 280.000.000 kWh)
 • C5. consumatori finali cu un consum anual de peste 280.000 MWh (280.000.000 kWh)
 • C6. onsumatori care beneficiază de tarif de distribuţie de proximitate
 • C7. consumatori care beneficiază de tarif de distribuţie de tranzit
 • Prin urmare, în cazul în care consumul anual înregistrat de consumatorul final este mai mare sau mai mic decât categoria de consum din care face parte, la finalul perioadei calendaristice se va emite o factură de reîncadrare la tariful aferent noii categorii de consum.

Ce înseamnă PCS pe factură?

 • Puterea calorifică superioară a gazelor naturale (PCS) reprezintă energia totală, respectiv cantitatea de căldură, degajată prin arderea completă, în aer, a unui metru cub de gaze naturale şi este exprimată în kWh/mc.
 • Calitatea gazelor naturale, respectiv conţinutul de energie al acestora, diferă în funcţie de sursa de provenienţă a gazelor naturale (câmpul de extracţie)
 • PCS se măsoară zilnic în laboratoare metrologice de către TRANSGAZ pentru fiecare zonă de intrare a gazului în rețea şi valorile sunt comunicate furnizorului de către Operatorul de Distribuție.
 • Furnizorul calculează media PCS din perioada de consum, iar această valoare o găsești lunar pe factura ta, în tabelul „Date contor”.
 • Puterea calorifică superioară (PCS) poate varia lunar în funcție de compoziția chimică a gazelor naturale.
 • Zonele de putere calorifică sunt delimitate de rețeaua națională de transport gaz. Zona de calitate este înscrisă pe factura de gaze naturale, în România fiind stabilite 321 de zone de calitate.
 • Valorile PCS pentru fiecare zi și zonă din România sunt publicate pe site-urile distribuitorilor și pe site-ul ANRE.
 • Valoarea PCS oscilează între 9-12 kWh/mc. O PCS medie este de 10,5 kWh/mc.

Ce obligații am în calitate de consumator de gaz?

În calitate de consumator de gaz, ești obligat să asiguri:

 • efectuarea verificărilor tehnice periodice – o dată la 2 ani la aparatele consumatoare de combustibili gazoși și la instalația de utilizare a gazelor naturale
 • şi a reviziei tehnice – o dată la 10 ani – conform legislaţiei în vigoare,

pe cheltuiala proprie și doar cu un operator economic autorizat ANRE.
De asemenea, consumatorii care dețin aparate consumatoare de gaz în camere prevăzute cu geamuri termopan sau mai groase de 4 mm, sunt obligați să instaleze senzor și electrovalvă pentru detecția scurgerilor de gaz metan și întreruperea furnizării.
Din motive de siguranţă şi pentru evitarea sistării alimentării cu gaze naturale, lucrările de revizie şi verificare tehnică periodică trebuie efectuate în termenul de scadenţă.

Cum depun o plângere legat de furnizarea de gaze naturale?

Poți depune o plângere sau o reclamație astfel:

 • Telefonic, prin apelarea numărului de telefon 0264 443 330 sau 0800 080133,de luni până vineri între orele 8-16 (tarif normal, din orice rețea de telefonie)
 • Prin e- mail la adresa reclamatii@mvmenergy.ro
 • În cadrul audiențelor din sediul central (în cadrul programului afișat-de introdus programul).

În funcţie de tipul plângerii, termenele legale de soluţionare şi răspuns sunt următoarele

În urma analizei efectuate se elaborează răspunsul, se înregistrează în sistemul informatic, iar acesta este transmis către client, conform termenelor menţionate.