Skip to main content

Segítség

Gyakran ismételt kérdések

Földgáz

A földgázpiaccal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre itt talál választ.

Milyen lépéseket kell tennem a földgázszállítási szerződés megkötéséhez?

1. Aláírod a megküldött ajánlatot
2. Kitöltöd és/vagy elküldöd nekünk a következő dokumentumokat:
• szerződéskötési kérvény – formanyomtatvány, amelyet itt találsz meg
• személyazonossági igazolványának másolata
• a helyiségre vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozat – formanyomtatvány, amelyet itt találsz meg
• tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról – formanyomtatvány, amelyet itt találsz meg
• az új fogyasztói helyek esetében, amelyekre még nem kötöttek földgáz ellátási szerződést, vagy az olyan fogyasztási helyek esetében, ahol a földgáz elosztó hálózatra való csatlakozást megszüntették, szükség van az egységes mérési pont kódjára (CLC). Az információt az elosztó szolgáltató által kiállított hálózati csatlakozási bizonyítvány vagy csatlakozási műszaki engedély tartalmazza.

3. Megkötjük az ellátási szerződést

Mi a gázszámla fizetési határideje?

A gázszámla kifizetési határideje a kiállítástól számított 15 és 30 nap között van, attól függően, hogy melyik MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY ajánlatot választottad.

Mikor szűnik meg a földgáz szolgáltatás a fizetés elmaradása miatt?

• Az MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY a jogosult háztartási ügyfelek és jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek esetében a számla kiállításától számított 45. naptól kezdve szüneteltetheti a gázszolgáltatást,15 naptári napos felmondási idővel, abban az esetben, ha nem fizetted ki a számlát.
• Abban az esetben, ha a földgáz-szolgáltatás szünetelésének időpontjától számított 20 napon belül a számla és az esedékes kötbérek teljes kifizetése nem történik meg, a szolgáltató jogosult a földgáz-szolgáltatási szerződést 20 naptári napos felmondási idővel felmondani, és az esedékes összegeket a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően behajtani.
• A számla fizetési határidejének lejártakor e-mailben küldünk számodra értesítést, hogy ne merüljön fel annak kockázta, hogy gázszolgáltatás nélkül maradsz.

Mit kell tennem, ha lekapcsoltak a földgáz szolgáltatásról?

Ahhoz, hogy újraindítsák a gázszolgáltatást a lekapcsolás után, a következőket kell tenned:

1. Kifizeted az értesítésben szereplő teljes összeget.
2. Kifizeted a visszakapcsolási díjat.
3. Kéred a visszakapcsolást a 0264 443 330-as telefonszámon (normál díjszabás szerint, bármely telefonhálózatból) vagy az office@mvmenergy.ro e-mail címen.

Legtöbb 1 munkanapon belül újra földgáz szolgáltatásban fogsz részesülni.

Mi a fogyasztási kategória és mit jelent a besorolási számla?

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) szabályzata szerint a földgázelosztó hálózatra csatlakozó fogyasztókat az évente elfogyasztott gázmennyiség alapján kategóriákba sorolják. A fogyasztási kategória az alapja a differenciált gázelosztási díj megállapításának, amely a végső számlázott ár részét képezi.

A fogyasztási kategóriák a következők:

• C1. végső fogyasztók legfeljebb 280 MWh (280.000 kWh) éves fogyasztással
• C2. végső fogyasztók évi 280 MWh és 2.800 MWh (280.000 kWh és 2.800.000 kWh) közötti fogyasztással
• C3. végső fogyasztók évi 2.800 MWh és 28.000 MWh (2.800.000 kWh és 28.000.000 kWh) közötti fogyasztással
• C4. végső fogyasztók évi 28.000 MWh és 280.000 MWh (28.000.000 kWh și 280.000.000 kWh) közötti fogyasztással
• C5. végső fogyasztók évi 280.000 MWh (280.000.000 kWh) meghaladó fogyasztással
• C6. olyan fogyasztók, akik közelségi elosztási díjban részesülnek
• C7. olyan fogyasztók, akik tranzit elosztási díjban részesülnek

Ezért abban az esetben, ha a végső fogyasztó által rögzített éves fogyasztás magasabb vagy alacsonyabb, mint az a fogyasztási kategória, amelybe tartozik, a naptári időszak végén új számlát állítanak ki az új fogyasztási kategóriára vonatkozó díjszabás szerint.

Mit jelent a PCS a számlán?

• A földgáz legmagasabb fűtőértéke (PCS) az egy köbméter földgáz levegőben történő teljes elégetése során leadott összes energia, azaz hőmennyiség, amelyet kWh/m3-ben fejeznek ki.
• A földgáz minősége, azaz energiatartalma a földgáz forrásától (kitermelési terület) függően változik.
• A földgáz legmagasabb fűtőértékét (a PCS-t) a TRANSGAZ naponta méri a metrológiai laboratóriumokban a hálózat minden egyes gázbetáplálási zónájában, és az értékeket az elosztó üzemeltető közli a szolgáltatóval.
• A szolgáltató kiszámítja a fogyasztási időszak átlagos PCS értékét, és ezt az értéket a havi számlán a „Mérőadatok” táblázatban találod meg.
• A földgáz legmagasabb fűtőértéke (PCS) havonta változhat a gáz kémiai összetételétől függően.
• A fűtőérték zónákat az országos gázszállító hálózat határozza meg. A minőségi zóna a földgázszámlán van feltüntetve, Romániában 321 minőségi zónát állapítottak meg.
• Az egyes napokra és zónákra vonatkozó PCS értékeket Romániában az elosztók honlapján és az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) honlapján teszik közzé.
• A PCS 9-12 kWh/mc között változik. Az átlagos PCS 10,5 kWh/m3.

Milyen kötelezettségeim vannak gázfogyasztóként?

Gázfogyasztóként köteles vagy gondoskodni a következőkről:
• a gázüzemű tüzelőanyagot fogyasztó készülékek és a gázfelhasználó berendezés rendszeres műszaki ellenőrzését elvégezni – 2 évente egyszer,
• és a műszaki felülvizsgálatát elvégezni a hatályos jogszabályoknak megfelelően – 10 évente egyszer,
saját költségeden és kizárólag az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) által engedélyezett gazdasági szereplő révén.

Ugyanakkor azok a fogyasztók, akik 4 mm vastag vagy dupla üvegezésű ablakokkal rendelkező helyiségekben gázfogyasztó készülékekkel rendelkeznek, kötelesek érzékelőt és elektromos gázelzáró szelepet felszerelni a metángáz szivárgásának észlelése és a gázszolgáltatás azonnali megszakítása érdekében.

Biztonsági okokból és a gázellátás szüneteltetésének elkerülése érdekében az időszakos műszaki ellenőrzési és felülvizsgálati munkálatokat határidőre el kell végezni.

Hogyan nyújthatok be panaszt a villamosenergia-szolgáltatásommal kapcsolatban?

Panaszt vagy reklamációt a következőképpen tudsz benyújtani:
• Telefonon, a 0264 443 330-as vagy a 0800 080133-as telefonszámon, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között (normál díjszabás, bármely telefonhálózatból).
• E-mailben az adresareclamatii@mvmenergy.ro címen.
• A központi irodában tartott meghallgatáson (a kifüggesztett ügyfélfogadási időszak keretei között – beilleszteni az ügyfélfogadási időszakot).

A panasz típusától függően a megoldásra és a válaszadásra vonatkozó törvényes határidők a következők:

Az elvégzett elemzést követően a választ megfogalmazzuk, rögzítjük a számítógépes rendszerben, és megküldjük az ügyfélnek a fent említett határidők tiszteletben tartásával.