Skip to main content

Ajutor

Întrebări frecvente

Energie electrică

Găsești aici răspunsurile la cele mai frecvente întrebări din piața de energie electrică.

Ce pași urmez pentru încheierea unui contract de electricitate?

Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract în acest sens, cu un furnizor de energie. Procedura se aplică de către furnizorul MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY în relația cu solicitanții/clienții finali și Operatorul de Rețea/Distribuție în vederea încheierii contractelor de furnizare energie electrică.

Etapele procesului sunt:

1. Informarea solicitantului/clientului verbal/scris asupra:

1.1 Datelor și documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare, respectiv:

• cererea de încheiere contract – formular tipizat
• copia actului de identitate
• declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat
• notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat
• în cazul locurilor de consum noi, pentru care nu a mai fost încheiat un contract de furnizare sau în cazul locurilor de consum unde s-a desființat instalația de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice, avem nevoie de codul punctului unic de măsurare (POD). Informația este cuprinsă în certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție.

2. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:

• Documentele depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului sunt verificate și înregistrate în sistemul informatic
• Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice

3. Semnarea contractului și a anexelor se realizează:

• Personal, dacă solicitantul/clientul s-a prezentat și a solicitat încheierea contractului la sediul firmei
• La distanță, în situația în care solicitantul/clientul a transmis documentele prin e-mail, fax, poștă, contractul fiind transmis către solicitant/client pe același canal prin care s-au primit documentele, dacă nu s-a precizat altă modalitate de transmitere.

4. Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție
După încheierea contractului de furnizare se transmite Operatorului de Rețea/Distribuție cererea de încheiere a contractului de rețea/distribuție la care este racordată instalația de alimentare cu electricitate.
Poți încheia un contract de furnizare și prin accesarea platformei online a ANRE, posf.ro.

Care este termenul de plată al facturii de electricitate?

Termenul de plată al facturii de energie electrică este între 15 și 30 de zile de la data emietrii,în funcție de oferta MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY aleasă

Când se sistează furnizarea energiei electrice pentru neplată?

  • Pentru clienții casnici eligibili și pentru persoane juridice MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY poate să sisteze furnizarea de electricitate începând cu ziua 45 de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, dacă nu ai efectuat plata.
  • În cazul în care, în termen de 20 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice nu s-a efectuat plata integrală a facturii și a penalităților datorate, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 20 zile calendaristice, urmând ca sumele datorate să se recupereze conform dispozițiilor legale în vigoare.
  • La momentul depășirii termenului scadent al facturii îți vom transmite notificare pe mail,pentru a nu risca să rămâi fără electricitate.

Ce am de făcut dacă am fost deconectat din furnizarea de energie electrică?

Pentru reluarea furnizării de electricitate după deconectare, este necesar să:

1. Achiți integral suma menționată în preaviz.
2. Achiți taxa de reconectare
3. Faci o cerere pentru reconectare prin apel telefonic la 0264 443 330 (tarif normal, din orice rețea de telefonie) sau pe adresa de mail office@mvmenergy.ro

În maximum 2 zile lucrătoare, vei beneficia din nou de furnizarea de electricitate.

Ce sunt certificatele verzi pe factură?

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică. Acest tarif fix este impus de ANRE și este plătit de toți consumatorii din România.

Ce este taxa de cogenerare pe factură?

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență,  taxă stabilită anual de ANRE, colectată de furnizor în numele Translectrica, care susține finanțarea în viitor a producției de energie electrică și termică mai ieftină.

Ce fac pentru a nu rămâne fără electicitate dacă contractul de furnizare a încetat și furnizorul nu dorește prelungirea acestuia?

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY transmite către tine notificarea privind expirarea contractului de furnizare cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual.

Astfel ai timp să te organizezi să intreprinzi procedura de incheiere a unui nou contract de furnizare cu furnizorii eligilibili de pe piața concurențială.

În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul tău actual locul de consum care face obiectul contractului va fi preluat de către Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI) aferentă zonei tale de rețea.

Cum depun o plângere legat de furnizarea de energie electrică?

Poți depune o plângere sau o reclamație astfel:
• Telefonic, prin apelarea numărului de telefon 0264 443 330 sau 0800 080133,de luni până vineri între orele 8-16 (tarif normal, din orice rețea de telefonie)
• Prin e- mail la adresa reclamatii@mvmenergy.ro
• În cadrul audiențelor din sediul central (în cadrul programului afișat-de introdus programul).

În funcţie de tipul plângerii, termenele legale de soluţionare şi răspuns sunt următoarele
În urma analizei efectuate se elaborează răspunsul, se înregistrează în sistemul informatic, iar acesta este transmis către client, conform termenelor menţionate.

Care sunt distribuitorii de energie electrică și ce fac în caz de deranjamente?

Pentru sesizarea deranjamentelor în furnizarea de energie electrică, pentru racordarea unui imobil la rețea, e necesar să iei legătura cu Operatorul de Distribuție din zona ta.

Datele de contact ale operatorilor de distribuție energie electrică sunt următoarele:
• Delgaz Grid – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui – delgaz.ro număr urgențe 0800.800.929
• Distribuție Energie Oltenia – Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea – distributieoltenia.ro număr urgențe 0800.500.000
• E-Distribuție Muntenia – București, Ilfov, Giurgiu – e-distributie.com număr urgențe 0800.070.888
• E-Distribuție Dobrogea – Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea – e-distributie.com număr urgențe 0800.070.555
• E-Distribuție Banat – Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș – e-distributie.com număr urgențe 0800.070.444
• SDEE Muntenia Nord – Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Prahova și Dâmbovița – distributie-energie.ro număr urgențe 0800.500.205
• SDEE Transilvania Sud – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – distributie-energie.ro număr urgențe 0800.500.929
• SDEE Transilvania Nord – Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj – distributie-energie.ro număr urgențe 0800.400.929