Skip to main content

Ce pași urmez pentru încheierea unui contract de furnizare gaze naturale?

1. Semnezi oferta transmisă
2. Completezi și/sau ne transmiți următoarele documente
cererea de încheiere contract – formular tipizat pe care îl regăsești aici
copia actului de identitate
declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat pe care îl regăsești aici
Notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat pe care îl regăsești aici
În cazul locurilor de consum noi, pentru care nu a mai fost încheiat un contract de furnizare sau în cazul locurilor de consum unde s-a desființat instalația de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, avem nevoie de codul punctului unic de măsurare (CLC). Informația este cuprinsă în certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție.

3. Încheiem contractul de furnizare

Ce fac pentru a nu rămâne fără gaz dacă contractul de furnizare a încetat și furnizorul nu dorește prelungirea acestuia?

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY transmite către tine notificarea privind expirarea contractului de furnizare cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual.
Astfel ai timp să te organizezi să intreprinzi procedura de incheiere a unui nou contract de furnizare cu furnizorii eligilibili de pe piața concurențială.
În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul tău actual locul de consum care face obiectul contractului va fi preluat de către Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI) aferentă zonei tale de rețea.