Skip to main content

Ce pași urmez pentru încheierea unui contract de electricitate?

Pentru a beneficia de furnizarea de electricitate este nevoie de încheierea unui contract în acest sens, cu un furnizor de energie. Procedura se aplică de către furnizorul MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY în relația cu solicitanții/clienții finali și Operatorul de Rețea/Distribuție în vederea încheierii contractelor de furnizare energie electrică.

Etapele procesului sunt:
1. Informarea solicitantului/clientului verbal/scris asupra:
1.1 Datelor și documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare, respectiv:
· cererea de încheiere contract – formular tipizat
· copia actului de identitate
· declarația pe proprie răspundere cu privire la spațiu – formular tipizat
· notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal – formular tipizat
· în cazul locurilor de consum noi, pentru care nu a mai fost încheiat un contract de furnizare sau în cazul locurilor de consum unde s-a desființat instalația de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice, avem nevoie de codul punctului unic de măsurare (POD). Informația este cuprinsă în certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție.

2. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:
Documentele depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului sunt verificate și înregistrate în sistemul informatic
Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice

2.1. Semnarea contractului și a anexelor se realizează:
· Personal, dacă solicitantul/clientul s-a prezentat și a solicitat încheierea contractului la sediul firmei
· La distanță, în situația în care solicitantul/clientul a transmis documentele prin e-mail, fax, poștă, contractul fiind transmis către solicitant/client pe același canal prin care s-au primit documentele, dacă nu s-a precizat altă modalitate de transmitere.

2.2. Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție
După încheierea contractului de furnizare se transmite Operatorului de Rețea/Distribuție cererea de încheiere a contractului de rețea/distribuție la care este racordată instalația de alimentare cu electricitate.
Poți încheia un contract de furnizare și prin accesarea platformei online a ANRE, posf.ro.

Ce fac pentru a nu rămâne fără electricitate dacă contractul de furnizare a încetat și furnizorul nu dorește prelungirea acestuia?

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY transmite către tine notificarea privind expirarea contractului de furnizare cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual.
Astfel ai timp să te organizezi să intreprinzi procedura de incheiere a unui nou contract de furnizare cu furnizorii eligilibili de pe piața concurențială.
În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul tău actual locul de consum care face obiectul contractului va fi preluat de către Furnizorul de Ultimă Instanță obligat (FUI) aferentă zonei tale de rețea.