Skip to main content

Clienți vulnerabili

Condiții de eligibilitate

Poți fi considerat a fi client vulnerabil dacă te încadrezi doar în aceste patru categorii*:

1. Motive de venit: familia/persoană singură al cărui venit mediu lunar se încadrează în limitele legii: 1.386 lei/persoană în familie și 2.053 lei – persoană singură)

2. Motive de vârstă: persoanele singure care au împlinit vârsta standard de pensionare

3. Motive de sănătate: persoanele care depind de aparate electrice pentru a rămâne în viață/ restricționare mobilitate/deplasare; persoane cu nevoi de comunicare și informare specific în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată

4. Motive de izolare: familii/persoane singure a căror locuințe se află în zone izolate/ așezări informale conform Legii nr. 350/2001.
* conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil și Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale

Principalele măsuri
de protecție socială

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE PENTRU PERIOADA RECE

Ajutorul pentru încălzire se poate acorda, pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

SUPLIMENT DE ENERGIE
Suplimentul pentru energie este o sumă fixă, acordată tot timpul anului, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.

REDUCEREA PREȚULUI FINAL DE ENERGIE
Este specifică familiilor cu domiciliul în localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” sau în unele localităţi din Munţii Apuseni, care beneficiază de o reducere a preţului final de 50% la energia electrică și gaze naturale. Reducerea de 50% se va aplică la componentă de preţ final a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică.

CARDUL DE ENERGIE
Achitarea facturilor la energie vine ca măsură de sprijin acordată anumitor categorii de persoane și familii vulnerabile prevăzute de OUG 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile. Cu ajutorul cardului de energie se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.