Skip to main content

Perioada activă a transmiterii autocitirii este 25-29 a fiecărei luni. Pentru transmiterea indexului autocitit, se va folosi exclusiv adresa de e-mail: autocitire@mvmenergy.ro