Skip to main content

Etichetă energetică

Ordinul ANRE nr. 61/2016 stabilește regulamentul de etichetare a energiei electrice. Sistemul de etichetare a energiei electrice are drept scop:

  • informarea clienților finali cu privire la structura, proveniența și impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora, într-un mod inteligibil și ușor de comparat la nivel național;
  • promovarea concurenței pe piața de energie electrică, prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului;
  • promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor curate, în vederea reducerii impactului sectorului energiei electrice asupra mediului înconjurător;
  • armonizarea cu prevederile legislației comunitare specifice.
    Specificarea originii energiei electrice vândute se face pe următoarele tipuri de surse primare de energie: cărbune, nuclear, gaze naturale, păcură, alte surse convenționale, hidroelectric, eolian, biomasă, solar, alte surse regenerabile.
Eticheta energiei electrice