Skip to main content

Tudd meg a nem háztartási ügyfelek jogosultságait

Nem háztartási ügyfelek

Törvényhozási intézkedések a 27/2022 számú sürgősségi rendelet alapján, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, beleértve a 357/2022. számú törvényt, melyek 2023. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban alkalmazandóak.

2023. január 1. és 2025. március 31. között minden nem háztartási fogyasztóra vonatkozik a villamos energia- és gázár plafon.

A törvény által biztosított kedvezmények igénybevételéhez a nem háztartási fogyasztók bizonyos kategóriái kötelesek kérvényt benyújtani a villamos energia-szolgáltatóhoz, amelyhez csatolniuk kell a törvényes képviselőjük által aláírt, saját felelősségre tett nyilatkozatot.

❗Nem szükséges újra benyújtani „Kérvényt” és a „Saját felelősségre tett nyilatkozatot”, amennyiben azokat 2022. szeptember 1. és 2022. december 16. között nyújtották be és iktatták.

Villamos energia

Maximum 1 lej/kWh (ÁFÁ-val együtt), amely a fogyasztási helyen történő havi fogyasztás 85%-ára vonatkozik; a havi villamos energia fogyasztás különbözete maximum 1,3 lej/kWh áron (ÁFÁ-val együtt) kerül kiszámlázásra a következő esetekben:
A törvényes képviselő saját felelősségre tett nyilatkozata alapján a plafonált végső fogyasztói ár következő küszöbértékei az alábbiak alapján kerülnek alkalmazásra:
1. kis- és középvállalkozások, ahogy a kis- és középvállalkozások létrehozásának és fejlődésének ösztönzéséről szóló 2004. évi 346. sz., az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó törvényben kerülnek meghatározásra (a továbbiakban: KKV-k);
2. a közösségi közüzemi szolgáltatásokról szóló, az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó, újraközölt 2006. évi 51. sz. törvény 2. cikkének g) és h) pontjában meghatározott regionális szolgáltatók, amelyek az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó, újraközölt 2006. évi 51. sz., törvény 1. cikk, (2.) bekezdésének a), b), bA1), ¢) és h) pontjában említett közüzemi szolgáltatásokat nyújtanak, a Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex S.A. (Rt.), valamint a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium alárendeltségébe/ügykezelésébe tartozó vagy annak fennhatósága alatt működő repülőterek;

3. a 10-es TEÁOR-kóddal azonosított élelmiszeripari ágazat gazdasági szereplői, valamint a 01-es és 03-as TEÁOR-kóddal azonosított mezőgazdasági és halászati ágazat gazdasági szereplői;
4. a helyi hatóságok és közintézmények, a minisztériumok és más központi szervek dekoncentrált közszolgálatai, a megyei, önkormányzati vagy helyi érdekeltségű vállalatok és kereskedelmi társaságok, az autonóm vállalatok és minden olyan köz- és magánjogi szervezet, amely a törvény értelmében közszolgáltatást nyújt, amennyiben a községek, városok, megyei jogú városok, megyék, Bukarest önkormányzata és adott esetben a községek közigazgatási-területi alosztályainak szintjén vagy a községközi fejlesztési társulások szintjén, a helyi közigazgatási hatóságok vezetése, irányítása, ellenőrzése és hatósága alatt kerültek létesítésre vagy működnek;
5. nemzeti kutatási és fejlesztési intézmények, amelyek a tudományos kutatásról és technológiai fejlesztésről szóló 2002. évi 57. sz. kormányrendelet értelmében kerülnek meghatározásra, amely a 324/2003. évi 324. sz., az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó törvény révén került jóváhagyásra, módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
6. a 2022. évi 27. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 1. cikk (1.) bekezdés d) pontjában említettektől eltérő közintézmények, valamint a Romániában hivatalosan elismert vallási felekezetekhez tartozó intézmények, a vallásszabadságról és vallási felekezetek általános rendjéről szóló, újraközölt, 2006. évi 489. sz. törvény értelmében.
Maximum 1 lej/kWh (ÁFÁ-val együtt), a teljes fogyasztásra, a következő esetekben:
1. az egészségügyi reformról szóló, 2006. évi 95. sz., újraközölt, az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó törvény értelmében meghatározott állami és magánkórházak;
2. a 2011. évi 1. sz., az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó nemzeti oktatási törvény értelmében meghatározott köz- és magánoktatási egységek;
3. a szociális szolgáltatások névjegyzékében meghatározott bölcsődék, állami és magán szociális szolgáltatói egységek, amelyek a 2015. évi 867. sz., a szociális szolgáltatások névjegyzékének, illetve a szociális szolgáltatások szervezésére és működésére vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról szóló, az utólagos módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó kormányhatározat révén kerültek jóváhagyásra.
Az ebben a cikkben említett árplafont azokra a helyzetekre is alkalmazni kell, amikor a fent említett szervezetek egyike a villamos energia-fogyasztás végső kedvezményezettje és/vagy minden olyan épületre, amelyet kórházi rendeltetéssel építettek és engedélyeztek.

Földgáz

Azok a nem-háztartási fogyasztók, akiknek az előző évi földgázfogyasztása a fogyasztási helyen nem haladja meg az 50 000 MWh-t, legfeljebb 0,37 lej/kWh (ÁFA-val együtt) plafonált végső fogyasztói árban részesülnek.

2023. január 1-jétől kezdődően a legfeljebb 0,37 lej/kWh (ÁFA-val együtt) végső fogyasztói árban részesülnek azok a nem háztartási fogyasztók is, akik tevékenységüket a 2013. évi 186. sz., az ipari parkok létesítéséről és működtetéséről szóló, módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó törvény által szabályozott ipari parkokban, illetve a 2012. évi 123. sz., módosításokat és kiegészítéseket is tartalmazó törvény által szabályozott, zárt elosztórendszerekben folytatják.

 

Szükséges dokumentumok:
Saját felelősségre tett nyilatkozat