Skip to main content

În partea de sus a facturii regăsești datele de identificare client și furnizor

· Datele tale, ca titular de contract, adresa de corespondență și datele de identificare a locului de consum
· Data emiterii facturii și scadența ei
· Perioda de facturare
· Adresa loc consum și POD
· Numărul facturii
· Cod client
· Număr contract
· Metoda de determinare a consumului ( estimare sau regularizare)

POD-ul și codul tău de client sunt date importante. În baza lor poți solicita rapid informații în relație cu contractul tău de energie electrică.
POD este un cod unic și stabilește locul de consum. El este setat de către Operatorul de Distribuție (OD) și nu de către furnizorul tău, MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY. Este foarte important mai ales când ai nevoie de încheierea unui nou contract de furnizare. De regulă este cod alfanumeric, adică compuse atât din litere, cât și din cifre.

Tot pe prima pagină a facturii regăsești detaliile structurale aferente facturii

Pe coloana “ Denumirea produselor facturate” găsești informații pe scurt referitor la componentele principale de plată ale produsului pe care îl deții de la MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY.
Aceste produse formează defapt prețul final al energiei electrice pe care tu îl achiți.

· Componenta de achiziție este stabilită de către furnizor și poate varia lunar în funcție de oscilațiile pieței pentru ziua următoare/piața intrazilnică
· Componenta de furnizare este prețul reglementat stabilit prin OUG 27/2022
· Prețul de bază energie electrică fără TG este prețul energiei active agreat de părți pe baza contractului de furnizare a energiei electrice
· Tariful transport general include Tariful de introducere a energiei în rețea (TG), Tariful de transport ( TL) plătit către Transelectrica și Tariful de servicii sistem ( TSS) ce reflectă costurile Transelectrica cu menținerea nivelului de siguranță în funcționarea sistemului electroenergetic național (SEN)
· Tariful de distribuție este tariful aferent nivelului de tensiune la care este alimentată locul tău de consum
· Tariful de cogenerare este taxa care se plătește pentru susținerea centralelor electrotermice și dezvoltarea acestora conform ANRE
· Certificatele verzi este titlul ce atestă producerea de energie electrică din aceste surse regenerabile
· Acciza este o taxă impusă de stat, percepută pentru anumite bunuri de consum. Pentru electricitate, plata taxei se face prin factura de consum, valoarea ei fiind percepută de furnizor și virată ulterior la bugetul de stat
· Plafonarea conform OUG 119/2022 este aplicarea măsurii de plafonare privind schema de sprijin pentru clienții finali din piața de energie electrică

În partea de jos a facturii regăsești datele necesare achitării facturii

Aici găsești codurile de bare necesar a fi scanate dacă optezi pentru plata la un magazin partener prevăzut cu POS (cititor de cod de bare):
· Primul cod de bare aferent soldului total de plată, iar al doilea cod de bare aferent valorii facturii curente al locului de consum, necesar a fi scanate când plătești la POS în magazinele partenere. Scanezi codul de bare aferent sumei pe care dorești să o achiți.
· Datele necesare aferent trasferului bancar

Alte informații menționate pe factură sunt datele de contact/ Ordinele ANRE aplicabile tarifelor facturate

· Număr telefon telverde pentru reclamații/sesizări
· Număr telefon deranjamente
· Ordine ANRE aplicabile tarifelor facturate

Pe pagina a 2-a a facturii vezi cum a fost determinată cantitatea de energie de facturat (consumul) și conține:

 • Denumire partener
 • Numărul contractului de furnizare
 • Adresa locului de consum
 • Codul locului de consum
 • Nivelul de tensiune
 • Tipul facturii ( estimare/regularizare)
 • Seria contorului de la locul de consum
 • Perioada de consum
 • Valoare index vechi, înainte de perioada de facturare
 • Valoare index nou, la momentul emiterii facturii
 • Consumul sau numărul de kWh facturați, ca diferență între index nou și vechi