Skip to main content

În partea de sus a facturii regăsești datele de identificare client și furnizor

Datele tale, ca titular de contract, adresa de corespondență și datele de identificare a locului de consum
· Data emiterii facturii și scadența ei
· Perioda de facturare
· Adresa loc consum și POD
· Numărul facturii
· Cod client
· Număr contract
· Data încetării contractului
· Categoria de consum
· Metoda de determinare a consumului ( estimare sau regularizare)
· Perioada și metoda de transmitere a autocitirii pentru cazurile când locul de consum nu este prevăzut cu un contor smart/inteligent.
POD-ul și codul tău de client sunt date importante. În baza lor poți solicita rapid
informații în relație cu contractul tău de energie electrică.

POD este un cod unic și stabilește locul de consum. El este setat de către Operatorul de Distribuție (OD) și nu de către furnizorul tău, MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY. Este foarte important mai ales când ai nevoie de încheierea unui nou contract de furnizare. De regulă este cod alfanumeric, adică compuse atât din litere, cât și din cifre.

Tot pe prima pagină a facturii regăsești detaliile structurale aferente facturii

· Vânzare gaze naturale cuprinde costurile de achiziție, înmagazinare, transport, distribuție și echilibrare a gazelor naturale, precum și componenta reglementată de furnizare.
· Acciza-Gaz este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și cel de gaze naturale. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de consum, odată cu plata contravalorii gazelor naturale consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizor.
Sold partener ( total de plată)

Soldul Partener este suma dintre valoarea facturii curente și soldul anterior. Soldul anterior poate însemna plăți făcute în avans sau restanțe neachitate.

În parte de jos a facturii regăsești datele necesare achitării facturii

Aici găsești codurile de bare necesar a fi scanate dacă optezi pentru plata la un magazin partener prevăzut cu POS (cititor de cod de bare):
· Primul cod de bare aferent soldului total de plată, iar al doilea cod de bare aferent valorii facturii curente al locului de consum, necesar a fi scanate când plătești la POS în magazinele partenere. Scanezi codul de bare aferent sumei pe care dorești să o achiți.
· Datele necesare aferent trasferului bancar

Alte informații menționate pe factură sunt datele de contact/ Ordinele ANRE aplicabile tarifelor facturate

· Număr telefon telverde pentru reclmații/sesizări
· Număr telefon deranjamente
· Ordine ANRE aplicabile tarifelor facturate

Pe pagina a 2-a a facturii vezi cum a fost determinată cantitatea de gaze naturale de facturat (consumul) și conține:

 • Codul locului de consum
 • Tipul facturii ( estimare/regularizare)
 • Seria contorului de la locul de consum
 • Perioada de consum
 • Valoare index vechi, înainte de perioada de facturare
 • Valoare index nou, la momentul emiterii facturii
 • Consumul facturat în metri cubi ca diferență între index nou și vechi
 • Valoarea PCS (Puterea Calorifică Superioară) care diferă în funcție de provenienţa gazului și este stabilită de OD prin reglementări ANRE
 • Numărul de kWh facturați, ca produs între metri cubi și PCS
 • Numărul de MWh facturați, ca produs între kWh/1000
 • Următoarele citire o operatorului de măsurare