MVM Energy România este membra a grupului MVM

Protejăm mediul – MVM Energy România Skip to content

Protejăm mediul

Protejăm mediul nu doar prin grija cu care ne desfășurăm activitatea, dar protejăm și fauna peștilor din râul Uz și afluenții săi în cooperare cu specialiști.


În timpul monitorizării din 2015 desfășurate alături de specialiști independenți, până în prezent a faunei piscicole din râul Uz și din afluenții acestuia, a devenit evident că pasajele de pești existente nu corespund nevoilor tuturor speciilor de pești prezente în râu. Aceste pasaje (scări de pești tehnice conforme cu DWA-M 509/2014 și DVWK Roma/2002) sunt adaptate doar nevoilor păstrăvului (Salmo trutta), care este o specie cu mobilitate înaltă, fapt datorită căruia poate depăși curente mari (0.8÷1.0 m/s) și bariere înalte (20÷30 cm). În schimb, râul are o populație semnificativă de zglăvoacă (Cottus gobio), o specie protejată la nivelul Europei, datorită Directivei Habitate (92/43/CEE), adoptată de România în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 (OUG 57/2007) prin care a fost înregistrată în legislația locală.Totodată, este important să subliniem faptul că zona respectivă este situată în zona protejată numită situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș. În afară de zglăvoacă, mai este prezent în zona țintă boișteanul (Phoxinus phoxinus), grindelul (Barbatula barbatula) și apare periodic pe segmentele inferioare mreana vânătă (Barbus (meridionalis) petenyi), care este și ea o specie de pește protejată. Dintre acestea, specia cu cea mai mică mobilitate, zglăvoaca, este prezentă pe partea afectată a râului Uz și uneori apare în partea inferioară a pârâului afluent Apa Roșie/Bârzăuta. Pentru zglăvoacă o barieră artificială de 15-20 cm joacă un rol de obstacol, peste care nu poate trece și astfel populația ei se fragmentează. Canalele bypass proiectate în prezent oferă mobilitate și pentru celelalte specii, în afara păstrăvului, inclusiv pentru zglăvoacă, deoarece acestea satisfac nevoile de mediu ale speciei.