Az MVM Energy Románia az MVM Csoport tagja

Környezettudatosság – MVM Energy Románia Skip to content

Óvjuk a környezetet

Nem csak tevékenységünk gondossága révén óvjuk a környezetet, hanem együttműködésben halbiológusokkal, az Úz folyó és mellékvizeinek halfaunáját is védjük.

Az Úz folyón és mellékvizein a Környezetvédelmi Ügynökség által előírt és 2015 óta független szakemberekkel (Imecs István, Nagy András Attila) végeztetett halfauna monitorozás során nyilvánvalóvá vált, hogy a létező hallépcsők nem elégítik ki a folyóban jelen lévő összes halfaj igényét. Ezek csak a sebes pisztráng (Salmo trutta) igényeinek feleltek meg. Ezzel szemben a folyóban még számottevő populációja él a botos kölöntének (Cottus gobio), mely egy Európa szinte védett halfaj az Élőhelyvédelmi Irányelvnek (92/43/EGK) köszönhetően, melyet Románia az 57/2007-es sürgősségi kormányrendelettel (OUG 57/2007) iktatott be a helyi törvénykezésbe. A botos kölönte mellett még jelen van a célterületen a fürge cselle (Phoxinus phoxinus), a kövi csík (Barbatula barbatula) és időszakosan megjelenik az alsó szakaszokon a Petényi márna is (Barbus (meridionalis) petenyi), mely szintén védett halfaj. Ezek közül a legkisebb mobilitással rendelkező faj, a botos kölönte jelen van az Úz folyó érintett szakaszán és néha megjelenik a Veresvíz mellékpatak alsó szakaszán is. Bypass csatornáink a sebes pisztrángon kívűl a többi halfaj számára is biztosítják az átjárhatóságot, így a botos kölönte számára is, mivel megfelelnek a faj környezeti igényeinek.