Publicare proiect fuziune


https://www.onrc.ro/documente/proiecte/fuziuni/proiect%20de%20fuziune%20mvm%20future%20enerfgy%20technology%20srl.pdf

proiect de fuziune mvm future enerfgy technology srl

Nota de îndreptare a erorii materiale

Nota de indreptare a erorii materiale nr.1_27.08.2021

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. este o companie energetică care produce energie electrică din surse regenerabile din 2013.

Adresă: 530210, Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor nr. 5 
Nr. înregistrare: J19/170/2007
Cod fiscal: RO21226982
Cont bancar: RO 08 OTPV 2600 0013 7593 RO01
Nume bancă: OTP BANK România, Miercurea Ciuc
Capital subscris: 50 000 RON

Unitatea de producție din Valea Uzului

 

Cotă de captare 1: 1.892 m
Cotă captare 5: 572 m
Putere instalată: 6,8 MW

Unitatea noastră de producție livrează o medie anuală de energie electrică de 13 414 MWh, protejând astfel mediul de la emisii de dioxid de carbon n cantitate de 3 886 tone / an. 
Asigurăm 2,6% din consumul total de energie electrică al județului Harghita, cantitatea acoperind necesarul total de energie electrică al unei localități de aproximativ 8 000 de locuitori.